Университет

Това са проекти, които са разработвани по време на обучението ми в университета. Започнати са от етап скициране и дизайн, преминато е през 3D моделиране и накрая завършва с дипломен проект – разработка на тема – Модулна система „Свобода“. Представените проекти са подредени по хронологичен ред както е било в процеса на обучение.

Скициране / Дизайн / 3D модел

Проект по дисциплина Формообразуване по време на обучение в специалност „Промишлен дизайн“ – разработка на дизайн на лампа и химикал и разработка на техните 3D визуализации.

3D моделиране

Проект по дисциплина Формообразуване по време на обучение в специалност „Промишлен дизайн“ – разработка на 3D проект на сокоизстисквачка и разработка на нейните 3D визуализации / рендери.

Графичен дизайн

Проект по дисциплина Графичен дизайн по време на обучение в специалност „Промишлен дизайн“ – задачите са няколко. Трябваше да се кирилизира един шрифт, да се изработи графичен знак на бранд, да се изработи указателна табела, както и плакатна графика.

Дипломна работа – интериорен дизайн

Проект за дипломна работа за завършване на специалност Промишлен дизайн в РУ „Ангел Кънчев“. Темата беше „3D модел на модулна система от мебели“.